EducaBloc.cat
Bloc sobre educació i formació dirigit tant a formadors com a estudiants de totes... 
Temes clau

El Govern retindrà els costos de l’ensenyament en castellà

Les famílies hauran de pagar les despeses per avançat
By , on 24 de juliol de 2014

El Govern de Madrid, a través del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, deduirà o retindrà del finançament autonòmic a les comunitats amb llengua cooficial les despeses derivades de l’escolarització dels estudiants que sol•licitin el castellà com a llengua vehicular i no disposin d’oferta pública. El procediment estableix que les famílies hauran de costejar les despeses derivades de la matriculació en centres privats, per després reclamar-los a l’administració.

El cost de la matrícula, escolarització, transport, menjador i internat dels alumnes que vulguin optar el curs 2014-2015 a una escolaritat en castellà es restarà dels pressupostos autonòmics. Així ho estableix el decret, aprovat aquest divendres pel Consell de Ministres, que desenvolupa la disposició addicional 38ª de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), denominada ‘Llengua castellana, llengües cooficials i llengües que gaudeixin de protecció legal’.

La disposició estableix que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, prèvia comprovació d’aquesta situació de falta de places públiques, assumirà íntegrament les despeses efectives d’escolarització d’aquest alumnat en centres privats en els quals existeixi aquesta oferta. No obstant això, les despeses de l’ensenyament en un col•legi de titularitat privada del total d’alumnes que hagin d’assistir-hi es restarà als pressupostos que facilita l’estat a les autonomies. El procediment serà iniciat per les famílies i instruït per l’Alta Inspecció d’Educació; alhora, en aquests organisme haurà de donar-se audiència a l’administració educativa afectada

Els beneficiaris són els alumnes que cursin una etapa obligatòria –fins als 16 anys– amb un límit de la despesa mitjana per alumne públic en ensenyament no universitari que actualment està establert en uns 6.057 euros per estudiant. Segons han explicat fonts del Ministeri d’Educació, en el cas que l’alumne que vulgui estudiar en castellà només tingui un centre privat en el seu municipi o en el més proper, i aquest depassi el límit econòmic establert de 6.057 euros anuals, la família haurà d’assumir la diferència.

Encara que aquesta disposició regula l’obligació per part de totes les administracions educatives amb llengua cooficial de garantir el dret de l’alumnat a rebre els ensenyaments en castellà i en les altres llengües cooficials als seus respectius territoris, es dirigeix principalment a Catalunya. En aquesta autonomia s’han donat a conèixer alguns casos de famílies que, volent estudiar en castellà a la xarxa pública, s’han trobat amb que no hi havia oferta.

Les famílies hauran d’avançar les despeses
El decret anomenat ‘Llengua castellana, llengües cooficials i llengües que gaudeixin de protecció legal’ estableix un termini màxim de sis mesos per a la resolució de les sol•licituds per part de les famílies. Aquesta apunt comporta que les famílies que demanin l’escolaritat en castellà hauran d’abonar per avançat les principals despeses de la matriculació en un centre privat; que es tracta de la quota d’escolarització i, si és necessari, el menjador i el transport als centres privats.
El ministre d’Educació, Cultura i Esport, José Ignacio Wert, ha explicat que el reconeixement del dret a estudiar amb el castellà com a llengua vehicular no suposa un atac a les comunitats amb llengua pròpia i als seus models educatius, en una clara al•lusió al model d’immersió lingüística de Catalunya. Per la seva part, Wert ha insistit en que es tracta de la materialització d’un dret que tenen els estudiants i les seves famílies, que ha sigut reconegut pel Tribunal Constitucional.

No s’intenta establir models d’utilització del castellà com a llengua vehicular exclusiva en les comunitats amb llengua cooficial pròpia. Aquest no és l’objectiu de la llei ni d’aquesta norma; simplement, es tracta de garantir aquest dret que reiteradament té reconegut el Tribunal Constitucional.

Tanmateix, el Ministre Wert ha indicat que es tracta d’un mecanisme “temporal i limitat” fins que hi hagi una oferta pública d’ensenyament en llengua castellana. Mentre això succeeix, el decret inclòs a la LOMCE estableix que la revocació del dret a la compensació es produirà quan la comunitat autònoma en qüestió garanteixi que l’alumne rep ensenyament en castellà, dins del marc de la seva programació educativa.
El responsable de la cartera d’Educació ha explicat que hi ha quatre circumstàncies que activen aquest mecanisme subsidiari. El primer es basa en que el model educatiu de la comunitat autónoma no garanteixi l’ús del castellà, és a dir, que solament contempli l’ús del castellà en assignatures de Llengua i Literatura castellanes; el segon és que no hi hagi proporció raonable d’ambdues llengües; el tercer és que els pares ho hagin sol•licitat de forma fefaent i no hagin estat assistit; i que l’alumne s’hagi hagut de matricular en un altre centre com a quart motiu.
Imatge: Cali4beach

Comment | Trackbacks Closed.

Comments of “El Govern retindrà els costos de l’ensenyament en castellà”

While there have been no comments.

Leave a comment

 

 

 


 

Sections

© Copyright 2019, Blogestudio. Red de blogs, SEO and Webs 2.0

Powered by WordPress

Creative Commons - Some Rights Reserved
 
Un proyecto realizado por Blogestudio