EducaBloc.cat
Bloc sobre educació i formació dirigit tant a formadors com a estudiants de totes... 
Projectes, Recursos

Test de Rorschach: coneix la teva personalitat

Es fa a través de taques de tinta
By , on 29 de novembre de 2009
Mesura la teva personalitat amb el test de Roschach

Mesura la teva personalitat amb el test de Roscharch

Els Test de Personalitat estudien els components afectius d’una persona i s’utilitzen per a realitzar una avaluació quantitativa dels processos psíquics que participen en l’organització de la personalitat. Existeixen diversos tipus de Test i qüestionaris que poden emprar-se, un d’ells és el Test de Rorschach, un test projectiu basat en el concepte de projecció que permet avaluar les diferents interpretacions davant un estímul.

Altre tipus de test projectiu és el test h-t-p. Aquest test va ser desenvolupat pel psiquiatra suís Hermann Rorschach (1884-1922) mentre cursava els seus estudis de medicina i realitzava pràctiques en hospitals on va començar a experimentar amb una adaptació d’un joc de nens que, bàsicament va consistir en 10 làmines de taques simètriques de tinta (negres, vermelles o de diversos colors) sobre un fons blanc de grandària estàndard.

Rorschach va complementar els seus estudis de medicina amb el Psicoanàlisi, des del seu treball en la clínica psiquiàtrica de Zurích (sota l’adreça de Bleuer), publicant una sèrie d’articles relacionats amb les al·lucinacions, simbolismes sexuals, sobre la pintura i dibuixos en un esquizofrènic. Van ser els seus treballs en els internats de Rússia (Krukowo), Waldau (Berna) i Herisau (Apenzell) els quals li van permetre aprofundir els seus coneixements sobre psicopatología i clínica de les malalties mentals utilitzant tècniques projectives amb els seus pacients.

El test de Rorschach es pot aplicar als nens però considerant les seves limitacions verbals per a expressar el que veuen en aquestes deu làmines amb taques de tinta que seran interpretades per un professional basant-se en pressupostos psicodinàmics (processos primari i secundari, nivell d’organització libidinal, mecanismes de defensa del jo, etc.).

Qui realitza el test és convidat a respondre sobre quines imatges troba en les taques que seran exhibides d’una i en ordre especial. En un primer nivell s’analitzen les respostes globals en relació als detalls, importància dels detalls blancs, qualitat dels determinants formals, respostes cinestésicas i de color (defineixen la ressonància íntima: extrovertit, introvertit, ambigu o coartat) i respostes totals per làmina.

En el segon nivell s’analitzen la naturalesa dels processos psíquics que articulen el nivell perceptiu amb l’imaginatiu. Atès que aquest test és una tècnica projectiva de psicodiagnòstic, s’utilitza freqüentment per a avaluar la personalitat que sorgeix espontàniament al moment de reconèixer una figura entre les taques de tinta que són summament ambigües i desestructurades.

És en el procés de reconeixement que el psicòleg demana al subjecte en avaluació que doni sentit a aquestes taques, respostes que ajudaran al professional a establir o contrastar una hipòtesi sobre subjecte en avaluació. Atès que les vagues figures de les taques són àmpliament suggeridores, aquest test és utilitzat en el camp jurídic forens per a detectar trastorns psicològics en delinqüents.

Com en tot test psicològic no només les respostes que dóna el subjecte són importants sinó que a més es tenen en compte molts altres factors per a l’anàlisi i diagnòstic professional. Aquests components fan molt més difícil la possibilitat d’enganyar a l’entrevistador per a desviar el perfil que obtindrà.

Alguns dels criteris usats per a avaluar les respostes són:
-Temps de latència: es refereix al mateix temps que demora l’individu en donar-la primera resposta a cada làmina que li és presentada.
-Posició. Com ho veu respecte de la posició de la làmina: si trencada la làmina per a trobar una figura, si l’analitza des de la seva posició original o quin angle de rotació tria.
-Localització. On veu el que detalla; pot tractar-se de la taca completa, fixar-se només en un detall o en un espai en blanc. ? Forma. Com és la qualitat del percebut: rica en detalls, forma bé definida, forma vaga.
-Moviment. Si el percebut sembla estar en moviment o sent mogut per alguna força o, per contra es tracta d’una figura estàtica.
-Color. Si fa referència al color de la imatge que identifica.
-Categoria. Pot veure una forma humana, animal, objecte o els seus derivats. Altres categories solen considerar-se a part, tals com paisatges o respostes de caràcter sexual.

El test de Rorschach és molt popular i no només ho veiem en les pel·lícules sinó que, probablement, ho hem realitzat en alguna entrevista laboral, consulta psicològica o determinades avaluacions d’admissió com les quals realitzen els postulantes a integrar el cos de policia, militars i altres, on és important conèixer la personalitat del subjecte.

Actualment el Test de Rorschach es pot realitzar utilitzant un programari per a la fàcil implementació del mateix en un pre-laboral o un psico-diagnòstic no molt compromès. El programari cridat Siglaror conté una base de dades amb més de 23 mil interpretacions distintes, localitzades i codificades amb freqüència estadístiques sobre una mostra representativa de la població adulta normal, però el mateix no pot substituir al professional, sinó ajudar-li.

El programari és capaç d’analitzar les similituds amb una eficàcia bastant alta però és impossible que contempli els dos restants plans de l’anàlisi que resulten dues dimensions molt importants, doncs, com diu Alicia Passalacqua, presidenta de l’Associació Argentina de Psicodiagnóstico de Rorschach respecte de la visualització d’una ratapinyada en la làmina de la taca negra, “Ha d’haver una correspondència amb la forma de la ratapinyada en la realitat; amb com es va fixar aquesta forma en la memòria del subjecte; i, finalment amb la forma de la taca. Si hi ha correspondència de les tres dimensions, hi ha bona qualitat formal”.

Saber quina es veu i per quina es veu això i no altra cosa que pot ser més òbvia o esperable és fonamental, gairebé tant com l’associació de colors, doncs cada color té un component important en la conformació de les figures: el vermell està relacionat a l’agressivitat i els impulsos més primitius vinculats a una reacció fisiològica.

Les taques amb colors pastissos al·ludeixen a qüestions afectives i les negres atenen a la part més profunda de la personalitat. Sens dubte l’aplicació d’aquest test té múltiples usos i és per això que resulta tan comú i popular la seva pràctica; no només permet inferir la personalitat del subjecte avaluat sinó els seus components emotius, la seva intel·ligència, creativitat, inclinació sexual, la capacitat de relacionar-se amb altres persones i, com hem esmentat, les seves característiques psicopatológicas.

Foto: personalitat per Edenpictures a Flickr

Comment | Trackbacks Closed.

Comments of “Test de Rorschach: coneix la teva personalitat”

While there have been no comments.

Leave a comment

 

 

 


 

Sections

© Copyright 2019, Blogestudio. Red de blogs, SEO and Webs 2.0

Powered by WordPress

Creative Commons - Some Rights Reserved
 
Un proyecto realizado por Blogestudio