EducaBloc.cat
Bloc sobre educació i formació dirigit tant a formadors com a estudiants de totes... 
Formació

¿Per què és important incorporar l’aprenentatge per projectes?

L’ABP millora la motivació dels estudiants
By , on 3 de abril de 2017

projectes

El sistema educatiu actual es basa en el sistema de classes magistrals, en les quals el professor exposa de forma oral els seus coneixements i els estudiants prenen anotacions durant les lliçons. Aquest mètode d’aprenentatge se simplifica encara més en les etapes obligatòries, on els alumnes es limiten a llegir del llibre i realitzar exercicis; quelcom que genera una mancança de ganes a l’hora d’estudiar degut a una baixa motivació.

Existeix un mètode alternatiu que busca donar un major protagonisme a l’estudiant: l’aprenentatge basat en projectes (ABP), una metodologia que pretén convertir a l’estudiant en el protagonista de la seva formació acadèmica. Segons aquest sistema, el desenvolupament d’activitats i actituds és igual de l’important que els coneixements adquirits en el col•legi o institut; per aconseguir-ho, és necessari permetre que cada alumne pugui aprendre de forma inclusivaen prendre el control de la seva pròpia educació.

Si bé pot semblar que aquesta metodologia és nova, la veritat és que aquest tipus de models d’aprenentatge van ser proposats per la Institució Lliure d’Ensenyament, desenvolupada a Espanya des de 1876 fins a 1936. Aquesta associació de grans personalitats defensava que els estudiants havien de decidir la seva pròpia formació, fent que els alumnes es motivin per aprendre en poder triar la forma en la qual treballar els coneixements per adquirir habilitats i actituds.

Un dels punts més interessants d’aquesta metodologia d’aprenentatge és que els alumnes tenen la llibertat per desenvolupar altres habilitats útils per a la vida diària i al món laboral com poden ser el treball en equip, la cooperació, la comunicació no verbal o l’escolta activa. En un sistema en el qual la formació és unidireccional –el professor dóna la lliçó en veu alta, l’alumne només apunta– no poden donar-se aquestes actituds i capacitats, mentre que en ABP sí es fomenten activament.

Gràcies a aquest mètode d’aprenentatge, els alumnes també milloren les habilitats per a la resolució de problemes, desenvolupen les seves pròpies fortaleses individuals per a l’aprenentatge i comencen a desenvolupar el seu maneig de la tecnologia molt abans que la resta de companys. Per això, alguns experts assenyalen que les necessitats formatives i del mercat laboral acabaran transformant el model educatiu actual cap a un altre on s’integri el treball autònom.

I és que cada vegada més institucions espanyoles incorporen a les seves aules alguns aspectes de l’aprenentatge basat en projectes. Per exemple, en alguns centres ja no s’utilitzen llibres de text, sinó que els alumnes realitzen diàriament diferents activitats amb l’objectiu que aprenguin mentre es diverteixen. I és que el sistema ABP augmenta la motivació de l’alumnat, millora la seva satisfacció amb l’aprenentatge, prepara millor als estudiants i incrementa la seva autoestima.

Imatge: TeroVesalainen

Comment | Trackbacks Closed.

Comments of “¿Per què és important incorporar l’aprenentatge per projectes?”

While there have been no comments.

Leave a comment

 

 

 


 

Sections

© Copyright 2019, Blogestudio. Red de blogs, SEO and Webs 2.0

Powered by WordPress

Creative Commons - Some Rights Reserved
 
Un proyecto realizado por Blogestudio